ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จากงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศ จากงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 **โดยนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้มารายงานตัว ในวันที่ 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 58 ณ ห้องสวัสดิการฯ (ห้องพยาบาล) อาคารมงคลอาภา (ชั้น 1)

**ประกาศรายชื่อกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558-2