ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก