ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้มีการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีเข้าร่วมประชุมชี้แจงและสรุปผลงานการดำเนินงาน ทั้งนี้คณบดีได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ในการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ณ ห้อง R203 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก