ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๓/๖๑

 

ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๓/๖๑
—————————————————-
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนกงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะบริหาร การทำผลงานวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และรวมไปถึงการแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง R๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ