ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการกำกับแถว

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับแถวและฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงข้อปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานในการฝึกซ้อมย่อยคณะบริหารธุรกิจให้เกิดความเรียบร้อย ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหาร ศูนย์ฯพาณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ