ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี บัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่