ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิ๊กที่นี่