ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ชั้น 2) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถดาน์โหลดกำหนดการได้ที่ Link ด้านล่าง
[wpfilebase tag=’attachments’]