ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมและค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ระเบียบการแต่งกาย


กำหนดค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401, 2402, 2403, 2404

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.