ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจได้จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในการจัดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและทราบแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้
ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่