ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 – 24 กุมพาพันธ์นี้

(รวม 9 คณะ)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ใต้โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีบริษัทต่างๆ มาร่วมออกบูธรับสมัครงานว่าที่บัณฑิต จำนวนกว่า 80 บริษัท รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ ดังแนบ

Cr. กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร http://std.offpre.rmutp.ac.th/11469-2/(คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 3 มีนาคม 2560 )

สามารถดาวน์โหลดในลาได้ คลิ๊กที่นี่