ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายออกบูธ ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ “My inspiration told me” ปีที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายออกบูธ ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ “My inspiration told me” ปีที่ 2
ในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

โดยทุกบูธที่สมัครประกวดการออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจ สามารถลุ้นรับรางวัลเงินสด
จำนวน 4 รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2,000 บาท
– รางวัลชมเชย 1,000 บาท

ทั้งนี้บูธที่ได้รับรางวัลจะพิจารณาจากการตกแต่งบูธผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายและสอดคล้องกับแนวคิด “My inspiration told me”

***สามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (ห้อง 2206 อาคาร2 คณะบริหารธุรกิจ) หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/0B3-cP7UZSldJRGdVRWZOanh3Q…/view…
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายอภิสร จันทรวิภาค โทร.090-973-0687
นายพลประวีณ ชาลี โทร. 099-162-3631
นายยศพล เส็งสมุทร โทร. 096-879-7323
นางสาวรัชนีกร กับปะหะ โทร. 097-212-2487