ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (งานสื่อสารองค์กร)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว