ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว