ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 2 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการ (ประจำสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย)
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ประจำโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

     #ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว