ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว รายงานตัว