ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ด่วนที่สุด)

ประกาศผล ค้าป-01


ประกาศผมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา   (ดาวน์โหลด PDF : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง)


ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าวชชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ดาวน์โหลด PDF : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าวชชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)