ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการ

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ที่  http://regis.rmutp.ac.th/?p=2351


กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 และงานฉลองบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการ


ระเบียบการ