ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการแก้ไข

การแต่งกาย

  • วันซ้อมย่อย ของคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 สิงหาคม 2559  (แต่งกายเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
  • วันซ้อมย่อยรวม (ภาพรวม 9 คณะ) วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559   (แต่งกายชุดสุภาพและสวมชุดครุย)
  • วันซ้อมใหญ่  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559  (แต่งกายเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

ปริญญา01

เอกสารแนบข้อปฏิบัติสำหรับ มหาบัณฑิต / บัณฑิต

ดาวน์โหลด กำหนดการฝึกซ้อม

6


รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปริญญา02-01

 

 

ปริญญา03-01#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา 02-665-3555 ต่อ 2401 – 2402