ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ประจำปี 2561 โดยเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถโดดเด่นทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จำนวน 59 ทุน รวมมูลค่า 4,061,000 บาท โดยมี คุณโทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวอุษา ชุ่มสูงเนิน และ นางสาวธนัญญา เอกอมรอรุณ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

ที่มา: งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร