ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณวิเชียร สุนทรประสาท ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ปวช. รุ่น 20

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
4253
4254
4255
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”พิธีมอบทุน” color=”pink” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เมื่อเร็วๆ นี้  คุณวิเชียร สุนทรประสาท ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ปวช. รุ่น 20 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 310,000 บาท เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558  ณ ห้อง R101  อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]