ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-2562

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่ 1/2561-2562 โดยมี ไลออนส์ ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์สยาม เซ็นเทนเนียล กรุงเทพ เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุระสงค์เพื่อประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2560-2561 และ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-2562 อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษา ให้กับสมาชิกลีโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ