ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รวม 9 คณะ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รวม 9 คณะ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยมีพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต่อด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสด ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2018 เพื่อแนะนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านชมรมต่างๆ 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา และ โถงอาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ข่าว : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ : สื่อสารองค์กร สโมสรนักศึกษาศึกษา คณะบริหารธุรกิจ