ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
มหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

dsc_8155