ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร จัดงาน “วันอาภากร” รำลึกพระคุณ “กรมหลวงชุมพรฯ”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากรรำลึก 19 ธันวา” โดยมี ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานพิธี “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก”

โดยวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทังนี้คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อ พระพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ เสด็จเตี่ย งานในช่วงเช้ามีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตราหารเช้า พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ และได้มีการจัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ วันอาภากร 19 ธันวาคม” โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร เป็นประธานเปิดโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ บูธกิจกรรม “ย้อนวันวานวังหมอพร”อาทิเช่น ตรวจธาตุเจ้าเรือน ตรวจสุขภาพผิวหนังด้วยกรมแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย สาธิตการทำยาหม่อง การทำลูกประคบ ตระไคร้หอม สาธิตน้ำสมุนไพร อาหารไทย ขนมไทย สาธิตการร้อยพวงมาลัย ตักไข่ สอยดาว ปาโป่ง ปาป๋อง และการเสวนาในหัวข้อ “หมอพร หมอเจ้าฟ้าวังนางเลิ้ง” บรรยากาศเป็นชื่นมื่นและสนุกสนาน ณ บริเวณหน้ามุข และบริเวณเรือนหมอพรและในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬากระชับมิตร เป็นแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอลนัดพิเศษ ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พบกับ ผู้บริหารและคณาจารย์ 3 คณะ (บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มาร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน ได้มีการแสดงพิธีเปิดด้วยการแสดงเชียร์ลีดเดอร์โชว์ ทั้งนี้ศิษย์เก่าพณิชยการพระนครทีมนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันฟุตซอลได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ณ โรงยิม อาคารมงคลอาภา ชั้น 2


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่