ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร จัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับ นศ.คณะบริหารธุรกิจ ก่อนจบการศึกษาปี 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบวัดความรู้ความสามารถสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ