ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคาร ณ บริเวณอาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณอาคาร 90 ปี ชั้น 1 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026653555 ต่อ 2107