ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา รอบ2 ปีการศึกษา 2558

สามารถสมัครได้ตามลิ้งนี้ > http://admis.rmutp.ac.th/home/index.php
สามารถดาวน์โหลด”ปฏิทินการรับสมัครได้ตามลิ้งข้างล่าง”
[wpfilebase tag=’attachments’]