ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมมือ กองทัพภาค1 เปิดพื้นที่บริการ Bike UnAiRuk

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมมือ กองทัพภาค 1 เปิดพื้นที่บริการและนำ นศ.อาสาสมัครกว่า 500 คน อำนวยความสะดวก กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ให้ความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 1 เปิดพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร (นางเลิ้ง) คณะบริหารธุรกิจ ให้บริการและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยนำนักศึกษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จำนวนกว่า 500 คน ลงพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกนักปั่นจักรยาน ขบวน C1 จำนวนกว่า 200 คน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. กิจกรรมที่ให้บริการประกอบด้วย สถานที่รับรองแขก VIP นักปั่นจักรยาน บริการห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่และยาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลขั้นต้น ต้อนรับ บริการเครื่องดื่ม และเปิดบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถจักรยานฟรี ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร (นางเลิ้ง) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ