ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

(รอบที่ 2) การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง  “การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ” ประจำปีการศึกษา 2562″ รอบที่ 2

💥 สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม 2562💥 ได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล

ข้อแนะนำการติดต่อราชการที่ทำการสัสดีเขต/อำเภอ : http://www.engrdept.com/Burachat/sadsadee_army.htm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล หรือโทร. 026653555 ต่อ 2401-2 และ 0828738919