ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 2) และสอบสำภาษณ์นักศึกษานะบบกลาง Admission (Update15/06/59)

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง (รอบ 2)สอบสำภาษณ์นักศึกษานะบบกลาง Admission

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 2) และสอบสำภาษณ์นักศึกษานะบบกลาง Admission
ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 มีกำหนดการดังต่อไปนี้