ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยคณะบริหารธุรกิจมีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดงานกิจการนักศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

[wpfilebase tag=’attachments’]