ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้านอาหาร

คุณสมบัติ :

  1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 30  ปี  ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  3. มีประสบการณ์ทางด้านที่เกี่ยวข้อง
  4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา

สมัครได้ที่ :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 และสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

     **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3555#2401 หรือ 08-6343-3733**