ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

DBA

 WISDOM LAND OF SPIRITUAL INTELLIGENCE INNOVATOR

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปริญญาโท โทร. 02-665-3555 ต่อ 2391

 

ป้ายรับสมัคร Finalre011