ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา Hanze ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย FHWS ประเทศเยอรมันนี ประจำปี 2559

รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา Hanze ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย FHWS ประเทศเยอรมันนี ประจำปี 2559

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประจำปี 2559 ณ ประเทศ ณ เป็นเวลา 6 เดือน โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่     2 – 16 พ.ย. 58 **ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ จะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาที่ไปเรียนต่างประเทศกลับได้

**ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ห้อง L304  อาคารพร้อมมงคล (ชั้น3) โทร. 02-665-3555 ต่อ 2381

ใบสมัครStudent Exchange 2016 Application From