คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02 665 3777 ต่อ 6401 และ 6635 และสมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

คลิ๊ก ระเบียบการรับสมัคร