ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

**สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้าย