ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัครด้วยตนเอง ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (เทเวศร์) ในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2558 ในเวลาราชการ ใบสมัครรับเลือกตั้ง หรือขอรับได้ที่กองกลาง และกำหนดเลือกตั้ง 4 หน่วย (ศูนย์เทเวศร์, ศูนย์พณิชยการพระนคร, ศูนย์โชติเวช, ศูนย์พระนครเหนือ) ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น.