ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร เปิดสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปี 2558

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 รับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ทุนนศ.-25581-1024x682