ข่าวประชาสัมพันธ์

[งานสวัสดิการ] ประกาศรายนามผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2560

  •  นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ ให้นักศึกษามาเซ็นชื่อรับทราบเรื่อง “การรับทุน” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน   2560 ณ ห้องพยาบาล ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคารมงคลอาภา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
  •  นักศึกษาที่ดำเนินการเซ็นรับทราบเรื่องการรับทุนแล้ว ให้นักศึกษามาทำการฝึกซ้อมรับทุน   ในวันจันทร์ที่ 25  กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาพิธีการถูกระเบียบตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด คลิกที่นี่)
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนระดับปริญญาตรี ผู้รับทุน ปริญญาตรี
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนระดับ ปวช.  ผู้รับทุน ระดับ ปวช
  • สามารถดูกำหนดการวันรับทุน คลิกที่นี่