ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วนที่สุด) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ-01


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : งานบริการวิชาการแก่สังคม


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ตำแหน่งประสานสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ