ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่แนะแนวเชิงรุก X โรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2565 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีทีมงานแนะแนวการศึกษาและทีมงานสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อด้วย โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบูธ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าร่วม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันต่างๆ 10 สถาบัน และมีนักเรียนผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน

ภาพข่าว : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร