ข่าวกิจกรรม

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน พิธีมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยคณะบริหารธุรกิจมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตนาถ เย็นทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 4. นายสนทยา เขมวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และยังได้มีการแสดงสุดพิเศษจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ