ข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ร่วมกิจกรรมทำบุญและออกร้านโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี”

33906
33907
33910
33914
33920
33932

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ร่วมกิจกรรมทำบุญและออกร้านโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี”

เมื่อเร็วๆ นี้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญและออกร้านโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2558 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการร่วมสมทบบุญครั้งนี้ ทั้งนี้คณะผู้จัดขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดแก้วนิมิตร จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่