ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้หลังเรียนปรับพื้นฐานโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ

วันนี้(23 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบวัดความรู้หลังเรียนปรับพื้นฐานโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : rmutpbus