ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดการสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติและเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ  : rmutpbus