ข่าวกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ