คณะบริหารธุรกิจ

สัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา

วานนี้ (12 พฤษภาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “สัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมภายงานได้มีการมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การเสวนา หัวข้อ “ประสบการณ์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษา ๗ สาขาวิชา การบรรยายหัวข้อ “Happy Workplace” โดย คุณเรวัต สังข์ช่วย (พี่น้ำเย็น) แนะนำสถานประกอบการที่มาออกบูธรับสมัครงาน และการประกาศรางวัลผลการจัดบอร์ดนิทรรศการ ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่งเติม คลิ๊ก