ข่าวกิจกรรม

สัมมนา Using Charm of English เสน่ห์ของภาษาอังกฤษ & Blogger Life

วันที่ 12 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา Using Charm of English เสน่ห์ของภาษาอังกฤษ & Blogger Life ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษพิชิตอนาคต” โดยคุณสุวคนธ์ อินป้อง (ครูเก๋) และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ชีวิตของการเป็น Blogger , การติดต่อ-รับงาน ของสปอนเซอร์ , รายได้จากการทำโฆษณาสินค้าใน Youtube และ การสร้างวีดีโอให้เป็นที่สนใจและชื่นชอบใน youtube โดยคุณวิญญ์ลภัส ศรีสกุลเมฆี รวมไปถึงกิจกรรมถาม-ตอบเพื่อลุ่นของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี