ข่าวกิจกรรม

สาขาการจัดการ ร่วมกับธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดอบรม “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและกิจการเพื่อสังคม” (online)

สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนครจัดอบรม “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและกิจการเพื่อสังคม” (online)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมและบรรยายเรื่อง “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและกิจการเพื่อสังคม” (Corporate Social Responsibility and Social Enterprise) ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร ร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ โดยมี Ms.Kerryn Krige, Chief Technical Advistor, Social Economy Policy Unti และ Ms.Emily Sims, LO Senior Specialist and Manager ILO Helpdesk for Business ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ